KONTAKT

REFERENCE

CERTIFIKÁTY

POJIŠTĚNÍ

NÁHRADNÍ
PLNĚNÍ

VÝŠKOVÉ
A SPECIÁLNÍ PRÁCE

 Hlídací a detektivní

agentura VIDOCQ s.r.o.

se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Milheimova 809, PSČ 530 02

Zápis v OR: Spisová značka C 2734 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

NABÍDKA SLUŽEB

 

Společnost

Hlídací a detektivní agentura VIDOCQ s.r.o.

je držitelem certifikátů Systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009,
Systému environmentálního managementu podle
ČSN EN ISO 14001:2005 a Systému OHSAS podle
ČSN EN 18001:2008 – Management bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.

Je členem Asociace soukromých bezpečnostních služeb.

viz. certifikáty

 

Společnost má pro případy vzniku škody v souvislosti
s poskytováním služeb uzavřenu pojistku
s Českou pojišťovnou a.s. – krytí pojistné události
do 30.000.000,- Kč, u pojistných událostí v rámci přepravy cenností a finančních hotovostí
do 2.000.000,- Kč.

viz. potvrzení o pojištění

Trvalá ostraha majetku

 

V plném rozsahu 24 hodin denně nebo na smluvenou dobu.

 

Ostraha je prováděna pracovníky agentury dle
požadavku objednavatele s cílem zajistit ostrahu
a ochranu určeného objektu nebo prostoru a zabránit
v těchto místech nežádoucí činnosti, důsledně provádět kontrolu vstupů a výstupů z objektu a podílet se
na plnění úkolů v protipožární ochraně. Agentura na základě smluvního vztahu od dohodnuté doby přebírá odpovědnost za ostrahu a ochranu objektu.

INFORMAČNÍ SLUŽBA – RECEPCE

 

Do ostrahy objektu může být zařazena služba
strážná-informátorka-recepce.

 

Tato služba najde své uplatnění u vstupů do objektu,
kde je pohyb návštěv a zákazníků.

Je zde plněna informační povinnost v objektu dle požadavku zákazníka, zajišťuje se plnění návštěvního
a klíčového režimu a informátorka může obsluhovat
i telefonní ústřednu.

POSILA STÁVAJÍCÍ OSTRAHY

 

Jeden nebo více pracovníků agentury

na určenou dobu.

 

Po dohodě může být do stávajícího systému Vaší
ostrahy objektu zařazen jeden nebo více pracovníků agentury na určenou dobu, která je analýzou bezpečnostní situace v objektu vytypovaná jako kritická
z hlediska možného protiprávního jednání.

DOČASNÁ NÁHRADA OSTRAHY

 

Ostraha objektu pouze na požadovanou dobu, například o celozávodní dovolené, v určité mimořádné situaci.

NÁRAZOVÉ KONTROLNÍ AKCE

 

Na základě analýzy stavu ochrany majetku zajistíme
na dohodnutou dobu hermetické uzavření určitého prostoru nebo objektu, s cílem zamezit důslednou kontrolou osob a dopravních prostředků protiprávnímu jednání zaměstnanců nebo třetích osob.

 

Dle požadavků zákazníka zajistíme u jeho zaměstnanců kontrolu dodržování režimu pracovní neschopnosti.

PŘEPRAVY CENNOSTÍ

 

Pro zákazníka jsme schopni zajistit přepravu cenných zásilek a finančních hotovostí mezi určenými místy
po území celé České republiky.

 

Tuto službu zajišťují pracovníci bezpečnostního úseku
– specialisté, vozidly společnosti, buď v civilním oděvu nebo na přání zákazníka ve stejnokroji. V případě potřeby jsou vyzbrojeni a vystrojeni nad obvyklý standart ostrahy.
K zajišťování této služby máme uzavřenu speciální pojistnou smlouvu, která kryje pojistnou událost vzniklou odcizením, poškozením, ztrátou nebo zničením přepravované finanční hotovosti nebo cenné zásilky (starožitnosti, šperky, drahé kovy, ceniny apod.).

PORADENSKÉ SLUŽBY

 

Každému zájemci jsme schopni zajistit poradenství
na úseku ochrany majetku, života a zdraví osob.

 

Provádíme bezpečnostní obhlídky a analýzy objektů
a návrh zkvalitnění režimu ochrany.

V případě jednání o budoucí smlouvě o poskytování služeb provádíme poradenskou činnost bezúplatně.
Při výstavbě nových objektů jsme schopni poskytnout
tuto činnost již ve stadiu projektové přípravy.

U posledních dvou služeb je smluvní cena odvislá
od charakteru a rozsahu akcí.