KONTAKT

REFERENCE

CERTIFIKÁTY

POJIŠTĚNÍ

NÁHRADNÍ
PLNĚNÍ

VÝŠKOVÉ
A SPECIÁLNÍ PRÁCE

Hlídací a úklidová

agentura s.r.o.

se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Milheimova 809, PSČ 530 02

Zápis v OR: Spisová značka C 21606 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

NABÍDKA SLUŽEB

 

Společnost

Hlídací a úklidová agentura s.r.o.

je držitelem certifikátů Systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009,
Systému environmentálního managementu podle
ČSN EN ISO 14001:2005 a Systému OHSAS podle
ČSN EN 18001:2008 – Management bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.


Je členem Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených.

viz. certifikáty

 

Společnost má pro případy vzniku škody
v souvislosti s poskytováním služeb uzavřenu pojistku
s Českou pojišťovnou a.s.

– krytí pojistné události do 50.000.000,- Kč.

viz. potvrzení o pojištění

 

Hlídací a úklidová agentura s.r.o. je společností,
která poskytuje služby s náhradním plněním

– zaměstnává více jak 50 % osob se změněnou
pracovní schopností.
viz. náhradní plnění

Trvalá ostraha majetku

 

V plném rozsahu 24 hodin denně nebo na smluvenou dobu.

 

Ostraha je prováděna pracovníky agentury dle
požadavku objednavatele s cílem zajistit ostrahu
a ochranu určeného objektu nebo prostoru a zabránit
v těchto místech nežádoucí činnosti, důsledně provádět kontrolu vstupů a výstupů z objektu a podílet se
na plnění úkolů v protipožární ochraně. Agentura na základě smluvního vztahu od dohodnuté doby přebírá odpovědnost za ostrahu a ochranu objektu.

INFORMAČNÍ SLUŽBA – RECEPCE

 

Do ostrahy objektu může být zařazena služba

strážná-informátorka-recepce.

 

Tato služba najde své uplatnění u vstupů do objektu,
kde je pohyb návštěv a zákazníků.

Je zde plněna informační povinnost v objektu dle požadavku zákazníka, zajišťuje se plnění návštěvního
a klíčového režimu a informátorka může obsluhovat
i telefonní ústřednu.

POSILA STÁVAJÍCÍ OSTRAHY

 

Jeden nebo více pracovníků agentury

na určenou dobu.

 

Po dohodě může být do stávajícího systému Vaší
ostrahy objektu zařazen jeden nebo více pracovníků agentury na určenou dobu, která je analýzou bezpečnostní situace v objektu vytypovaná jako kritická
z hlediska možného protiprávního jednání.

DOČASNÁ NÁHRADA OSTRAHY

 

Ostraha objektu pouze na požadovanou dobu, například o celozávodní dovolené, v určité mimořádné situaci.

NÁRAZOVÉ KONTROLNÍ AKCE

 

Na základě analýzy stavu ochrany majetku zajistíme
na dohodnutou dobu hermetické uzavření určitého prostoru nebo objektu, s cílem zamezit důslednou kontrolou osob a dopravních prostředků protiprávnímu jednání zaměstnanců nebo třetích osob.


Dle požadavků zákazníka zajistíme u jeho zaměstnanců kontrolu dodržování režimu pracovní neschopnosti.

PORADENSKÉ SLUŽBY

 

Každému zájemci jsme schopni zajistit poradenství

na úseku ochrany majetku, života a zdraví osob.

 

Provádíme bezpečnostní obhlídky a analýzy objektů
a návrh zkvalitnění režimu ochrany.

V případě jednání o budoucí smlouvě o poskytování služeb provádíme poradenskou činnost bezúplatně.
Při výstavbě nových objektů jsme schopni poskytnout
tuto činnost již ve stadiu projektové přípravy.

SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ

 

– správa nemovitostí

– úklid bytových, výrobních a kancelářských prostor

– mytí a čištění oken

DALŠÍ SLUŽBY

 

V rámci komplexního rozsahu poskytovaných služeb zajišťujeme další činnosti:

 

– parkové úpravy venkovních prostor

– zimní údržbu objektů

– čištění komunikací

– dodávky hygienických prostředků

   (tekuté mýdlo, hygienické ručníky, toaletní papír apod.)