KONTAKT

REFERENCE

CERTIFIKÁTY

POJIŠTĚNÍ

NÁHRADNÍ
PLNĚNÍ

VÝŠKOVÉ
A SPECIÁLNÍ PRÁCE

Hlídací a úklidová

agentura s.r.o.


NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

 

Hlídací a úklidová agentura, s.r.o. splňuje zákonné podmínky a poskytuje služby s náhradním plněním
za zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností (dále ZPS) podle zák. č. 435/2004 Sb. který ukládá společnostem s více než 25 zaměstnanci povinný podíl 4 % zaměstnaných osob se ZPS.
Náhradní plnění je nabídka služby, nahrazující povinnost objednavatele zaměstnávat stanovený podíl osob se ZPS.


Podle prováděcí vyhlášky č. 518 k citovanému zákonu se vypočítává povinný podíl ZPS z celkového ročního objemu tržeb za služby, výrobky nebo zakázky od společností, zaměstnávajících více jak 50 % zaměstnanců se ZPS,
a o výslednou nezanedbatelnou částku, která představuje povinný odvod za nesplnění zákonem uložené povinnosti
se zmenšují náklady objednavatele na žádanou službu.

 

Výpočet je prováděn následovně: roční objem tržeb za poskytovanou službu se dělí sedminásobkem průměrné mzdy za 1 až 3 čtvrtletí loňského roku a výsledkem je údaj, představující počet pracovníků, které pokrývá náhradní plnění. Tento počet se násobí částkou, stanovenou jako povinný odvod za jednoho pracovníka a výsledná suma představuje celkový povinný odvod za nesplnění povinnosti, uložené zákonem č. 435/2004 Sb. Až o tuto částku se může fakticky zlevnit poskytovaná služba.

Potvrzení o poskytnutých službách zasílá naše firma vždy do konce ledna.Příklad:

 

Roční fakturovaná částka 1.200.000,- Kč: (průměrná mzda 28.232,- Kč x 7) 197 624,- Kč = 6,07  pracovníka
se ZPS, které pokrývá náhradní plnění
x povinný odvod za jednoho pracovníka při nesplnění zákonné povinnosti
70 580,- Kč = 428.421,- Kč (při využití celkového počtu osob pro náhradní plnění ušetříte tuto částku).